O Firmie Kim jesteśmy ?

Jesteśmy młodym zespołem świadczącym profesjonalne usługi otoczenia biznesu, wspierające działalność firmy. Swoją ofertę kierujemy do przyszłych przedsiębiorców oraz firm, które już działają na rynku Szczególnie pomagamy osobom, które marzą o założeniu własnej firmy korzystając z funduszy unijnych.
W naszych działaniach kierujemy się zawsze korzyścią Klienta oraz etyką zawodową. Gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie - nie zadowala nas znalezienie „jakiegoś” rozwiązania. Zawsze szukamy najlepszego z nich.

Brill jest członkiem Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu skupiającego firmy i instytucje działające na rzecz wsparcia funkcjonowania przedsiębiorstw oraz Klastra Zaawansowanych Usług Biznesowych

Więcej informacji o Klastrach:
www.biznesklaster.pl
http://bpo.wzieu.pl/kontakt

O Firmie Zespół

Beata Babiak

Gdy zakładałam firmę, przyświecała mi idea: każdy diament wymaga oszlifowania, by stać się wspaniałym Brill-antem

Beata Babiak

Specjalista prawa pracy,
doradca zawodowy i personalny coach, trener biznesu

więcej >>
 

Michał Hamera

ekspert w dziedzinie finansów i bankowości
trener biznesu
coach

 

Marek Molewicz

analityk otoczenia biznesu i rynku pracy
specjalista współpracy z instytucjami 
i urzędami

O Firmie Poradnictwo zawodowe i personalne

Naszym wielkim sukcesem jest skuteczność szkoleń w ramach projektów unijnych. Setki osób, którym pomogliśmy poruszać się po rynku pracy w ramach Indywidualnych Planów Działania odnalazło swoją drogę na zawodowym szlaku.

Poradnictwo zawodowe i coaching skierowane do osób pozostających bez pracy, szczególnie w wieku 50+ i niepełnosprawnych.