Oferta Biznes plan z PUP

Pieniądze z Unii Europejskiej są kołem zamachowym naszej gospodarki. Nasza firma wskazuje możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w pomocy w pozyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z powiatowych urzędów pracy.

Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, ale chciałbyś przejść "na swoje"? Wraz z naszymi klientami wypełniamy wnioski do powiatowych urzędów pracy, kompletujemy dokumentację. Nasza skuteczność to ponad 90% pozytywnie załatwionych wniosków. Maksymalna wysokość bezzwrotnej dotacji z urzędu pracy to w tej chwili ok. 22.000 zł.

Jesteś szefem i chciałbyś utworzyć nowe stanowisko w firmie? Zakupić wyposażenie, sprzęt z pieniędzy unijnych – bezzwrotnej dotacji z urzędu pracy? Skuteczność wniosków składanych przez naszych Klientów to ponad 90%. Kwota dotacji to obecnie do 22.000 zł na każde stanowisko pracy.
 
Zatrudniasz pracowników powyżej 45 roku zycia? Możesz ponieść ich kwalifikacje zawodowe korzystając z bezzwrotnej dotacji z powiatowego urzędu pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można pozyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych. Warto skorzystać!
 

Pomocne linki:
http://www.pupszczecin.pl/
http://www.pup.policki.pl/
http://szczecin.roefs.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.pfp.com.pl
http://www.abiwarszawa.pl/o-projekcie/
http://www.efs.wup.poznan.pl/

Do góry

Oferta Coaching

Działamy według standardów amerykańskiej organizacji ICF (International Coach Federation). Jesteśmy członkami największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów. Coaching jest procesem, który trwa w określonym przedziale czasowym, najczęściej kilka miesięcy. W ramach tego procesu coach motywuje, aktywizuje i wspiera Klienta. Coach wzmacniając silne strony Klienta stara się uzupełnić i zniwelować jego niedostatki. Kluczowe jest założenie, że każdy człowiek jest twórczy i pełen zasobów - należy je tylko odkryć i wskazać kierunek doskonalenia. 

Kiedy warto skorzystać z coachingu?
 • Kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.
 • Gdy nasza wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.
 • Jeśli przejawiamy podejście lub zachowania, niesprzyjające realizacji naszych celów.
 • Kiedy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.
 • Jeśli brakuje jasnej oceny sytuacji wtedy, gdy trzeba podjąć decyzje.
 • W sytuacji, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie.
 • Kiedy odczuwamy brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
 • Gdy istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.

Pomocne linki:
http://www.icf.org.pl/

Do góry

Oferta Poradnictwo zawodowe i personalne

Z naszej pomocy korzystają zarówno osoby pozostające bez pracy, jak i pracujące, które chcą zmienić kierunek na swoim szlaku zawodowy. Nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Pomagamy zarówno młodym absolwentom szkół ponadpodstawowych i wyższych, doświadczonym zawodowo 30 i 40-latkom, a także dojrzałym Klientom, którzy nie myślą jeszcze o emeryturze.

 

Obecnie uczestniczymy, szkolimy i prowadzimy coaching w następujących projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Projekt ,,Młodzi na start!” realizowany w miejscowościach województwa zachodniopomorskiego dla bezrobotnych osób w wieku 15-24, które chciałyby m.in. nabyć kwalifikacje zawodowe. http://mlodzinastart.pl/
 2. Projekt „SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ NA SUKCES!” w Szamotułach dla osób do 24 roku życia, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a chciałyby spróbować sił pracować dla siebie. http://samozatrudnienieszamotuly.pl/
 3. Projekt „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER” w Gnieźnie dla osób do 24 roku życia lub pomiędzy 50 a 64 rokiem życia, które są bezrobotne lub nieak tywne zawodowo, a chciałyby spróbować sił pracować dla siebie http://przedsiebiorczoscbezbarier.pl/
 4. Projekt “Administrator bezpieczeństwa informacji najlepszym zabezpieczeniem firmy” realizowany w Warszawie. http://www.abiwarszawa.pl/o-projekcie/
 5. Projekt „Innowacja poprzez co-munikację” w Szczecinie. Powstał, by wspierać ludzi kreatywnych, pomóc zagospodarować ich potencjał. Robimy to poprzez zorganizowanie przestrzeni, jednego miejsca nazwanego „Strefa 89”, w którym młodzi ludzie z uczelni i biznesmeni z województwa zachodniopomorskiego mogą spotykać się ze sobą, wymieniać doświadczeniami i pomysłami, wspólnie tworzyć nowe jakości: rozwiązania, projekty, nowe firmy.

 

 

Pomocne linki:
http://www.icf.org.pl/
http://strefa89.pl/

Oferta diagnozy potencjału zawodowego i osobistego maturzystów oraz studentów

Dlaczego właśnie my?
Studenci, którzy skorzystali z naszej oferty potrafią znacznie lepiej zarządzić sobą i swoim rozwojem zawodowym. Potrafią także maksymalnie wykorzystać swoje mocne strony i wejść na rynek pracy pewnym krokiem.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy organizacją pozarządową – fundacją wpisaną do KRS pod nr. 0000482349. Działamy według standardów europejskiego doradztwa zawodowego i amerykańskiego coachingu. Posiadamy certyfikaty i akredytacje ACC (International Coaching Federation), lecz przede wszystkim jesteśmy pasjonatami swojego fachu.

Co oferujemy?
Wspieramy młodych ludzi w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Oferujemy profesjonalną pomoc dotyczącą m.in.:

 • identyfikacji skłonności i preferencji zawodowych oraz posiadanych własnych zasobów i potencjału rozwojowego,
 • identyfikacji typu osobowości według typologii MBTI (Myers – Brigss Type Indicator),
 • opracowania indywidualnych planów działania (Individuals Developments Plans),
 • wybór ścieżek edukacji, pogłębianie wiedzy o zawodach,
 • skuteczne poszukiwanie stażu, wsparcie przy wejściu na rynek pracy, poznanie lokalnej oferty edukacyjnej i kryteriów przyjęcia do szkół, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • motywacyjne sesje coachingowe,
 • sesje mentorskie, szczególnie dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zawierania umów, w tym cywilnoprawnych i kontraktów.

Pracujemy metodą „indywidualnego przypadku” (case management), co oznacza że rezultatem jest zawsze konkretne rozwiązanie dla maturzysty, studenta i pisemna rekomendacja doradcy, co do dalszego rozwoju.

Nasze doświadczenie
Jesteśmy praktykami, czyli wykorzystując najnowszą wiedzę i metodologię naukową wdrażamy ją w codzienne życie. Mamy doskonałe rozeznanie na zachodniopomorskim rynku pracy absolwentów. Znamy prawo pracy i obecne warunki zatrudniania. Pracujemy z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych i studentami uczelni szczecińskich.

Cena usługi
Pierwsze spotkanie rozpoznawcze (ustalenie zakresu i ilości potrzebnych spotkań) 70 zł brutto.
Spotkanie merytoryczne, sesja coachingowa, sesja mentorska 120 zł brutto. Czas trwania spotkania ok. 90 minut.
W cenę wliczona jest pisemna rekomendacja doradcy personalnego.
Dla grup powyżej 4 osób proponujemy grupowe sesje coachingowe, wykład z prawa pracy dla absolwentów, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych do zatrudnienia/ warsztaty „gdzie i jak szukać pracy” i in.
Cena za dwugodzinne spotkanie grupowe 60 zł brutto od uczestnika.

 

Pomocne linki:
http://www.icf.org.pl/
http://strefa89.pl/

Do góry

Oferta Szkolenia

 • Do czego można zaprząc Excela w codziennej pracy
 • Do czego jeszcze można wykorzystać Excela – dla zaawansowanych
 • Negocjacje dla handlowców
 • Flexicurity czyli elastyczne formy zatrudnienia, w tym telepraca
 • Jak skutecznie szukać pracy w kryzysie
 • Trudny rynek pracy – jak go oswoić
 • Równość szans
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów – metody zespołowe
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Negocjacje biznesowe
 • Budowanie wizerunku firmy
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie swoim czasem
 • Efektywne ustalanie i osiąganie celów
 • Zarządzanie stresem
 • Zaawansowane wyszukiwanie informacji w Internecie

Jesli zainteresiwała Cię ta oferta, wyślij maila z zapytaniem lub zadzwoń.

Pomocne linki:

Do góry

Oferta Kadry i administracja

 • Coaching menedżerski i biznesowy
 • Szkolenia BHP
 • Flexicurity – elastyczne formy zatrudnienia, w tym telepraca – opracowywanie dokumentów dla pracodawcy i pracownika, porady
 • Opracowywanie dokumentów wewnętrznych: statutów, regulaminów pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych
 • Opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków
 • Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych: CV, listów motywacyjnych, oświadczeń;
 • Przeprowadzenie Rekrutacji i selekcji pracowników
 • Sporne sprawy kadrowe, outplacement
 • Opracowywanie Indywidualnych Planów Działania w zakresie rozwoju zawodowego
 • Prace biurowo – sekretarskie, w tym sporządzanie pism, ofert, zapytań ofertowych, umów handlowych
 • Porządkowanie dokumentów - segregacja problemowa, chronologiczna, alfabetyczna
 • Zaawansowane wyszukiwanie wszelkich informacji w Internecie
 • Załatwianie spraw urzędowych: wnoszenie skarg, odwołań, zażaleń, wypełnianie wniosków, druków, wyciągi z planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwaniu oryginalnych, opatrzonych pieczęciami odpisów z ksiąg wieczystych bądź KRS; składanie w imieniu klientów wniosków o wpis, zmianę lub wykreślenie hipotek z księgi wieczystej.

Jesli zainteresiwała Cię ta oferta, wyślij maila z zapytaniem lub zadzwoń.

Pomocne linki:
Krajowy System usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
www.ksu.parp.gov.pl

Przydatne materiały do pobrania:
http://pfp.com.pl/4d30v_materialy_do_pobrania.htm#Scene_1

Do góry

Oferta Wynajem sal do pracy (co-working)

Przedstawiamy kameralne miejsce spotkań i coworkingu. Dysponujemy lokalem na parterze, w sercu Starego Miasta Szczecina. Oferujemy:
 • gabinet do pracy indywidualnej (sesje coachingowe, spotkania 1 to 1, konwersacje językowe itp.). W gabinecie jest kanapa, fotel, stolik, wifi.
 • salka do spotkań grupowych, max 10 osób - rzutnik, wifi, tablica suchościeralna.

Oferujemy także wsparcie sekretarsko-consjerge (wydruki, załatwianie spraw urzędowych, propozycje spędzenia wolnego czasu, zamawianie hoteli, transportu, adres do doręczeń itp. na indywidualne życzenie). Pyszna kawa i herbata gratis.

Cennik brutto:
gabinet 15 zł/h;
salka multimedialna: 20 zł/h
wsparcie sekretarsko-consjerge do 1 h, wydruki z drukarki do 3 szt., kawa, herbata dla naszego klienta i jego gościa - GRATIS

Adres:
ul. Koński Kierat 8
70-563 Szczecin
tel. 665 627 244

Do góry

Oferta Pro publico bono (usługi bezpłatne)

Naszą misją jest zwiększanie świadomości i kreowanie aktywnych postaw mieszkańców Szczecina oraz województwa w zakresie szeroko pojmowanego rozwoju zawodowego. Dlatego też udzielamy bezpłatnych porad na (prawie) każdy temat:

 • Piszemy CV
 • Wklejamy zdjęcia
 • Drukujemy, skanujemy
 • Poprawiamy dokumenty
 • Zajrzyj także na humanumbest.pl

W przyjaznej atmosferze! Przy filiżance kawy.
Umów się, serdecznie zapraszamy!
*Konieczne wcześniejsze umówienie telefoniczne.

Kiedy: w każdy poniedziałek w godz. 12.00 – 13.00.
Gdzie: ul. Koński Kierat 8. tel. 665 627 244

Do góry